Privacy Policy

De website “www.esthervanboheemen.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Esther van Boheemen, statutair gevestigd te Pijnacker en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag, onder nummer 76757374. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.
Esther van Boheemen garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens ik verwerk, wat ik met deze persoonsgegevens doe, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van mijn dienstverlening, legt Esther van Boheemen gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon en uw e-mailadres). Esther van Boheemen gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Uw gegevens verwijderen?
Esther van Boheemen bewaard uw gegevens in een (beveiligd) cliëntdossierprogramma. Wilt u dat ik uw gegevens uit mijn bestand verwijder? Ook dan kunt u een e-mail naar esther@esthervanboheemen.nl sturen. Natuurlijk kunt u mij dit ook schriftelijk laten weten. Mijn adres is: Esther van Boheemen, Dreeslaan 18, 2641 TK, Pijnacker. Esther van Boheemen voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites
Op www.esthervanboheemen.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijs ik u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over mijn privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar esther@esthervanboheemen.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Wijzigingen
Esther van Boheemen behoudt ten allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met mij opnemen. Om misbruik te voorkomen kan ik u daarbij vragen om u te identificeren.